Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 06 09
Paskelbta: 2024-06-08 09:05:42

 

Šis sekmadienis - birželio 9 d. - X EILINIS SEKMADIENIS
Šio sekmadienio rinkliava skiriama vyskupijos sielovados projektams.

Birželio 11 d., antradienį, minėsime Šv. Barnabą, apaštalą.

Birželio 12 d., trečiadienį, mūsų bazilikoje - Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas - mažieji atlaidai: 11.30 val. - Šv. Rožinis, 12.00 val. - Šv. Mišios.

Po Mišių - Pal. Jurgio Matulaičio draugijos susitikimas
parapijos salėje.

Birželio 13 d., ketvirtadienį, Šv. Antano Paduviečio, kunigo, Bažnyčios mokytojo, mūsų vyskupijos globėjo, šventė, o mūsų parapijoje ir atlaidai. Šv. Antano užtarimo sau, savo parapijai ir vyskupijai ypatingai melsime 18.00 valandos šv. Mišiose.

Birželio 14 d., penktadienis, GEDULO ir VILTIES diena. Vakarinės Šv. Mišios bus aukojamos 16 val. Giedos Č. Sasnausko choras - vadovas Mindaugas Radzevičius. Šv. Mišių 18 val. tą dieną nebus. Šią dieną taip pat minime pal. Teofilių Matulionį, vyskupą ir kankinį.

Liepos 6 d., šeštadienį organizuojama kelionė autobusu į Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Išvykimas 7.00 nuo bazilikos. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn