Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 06 02
Paskelbta: 2024-06-01 09:31:40

 

Šis sekmadienis - birželio 2 d. - ŠVČ. KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO iškilmė - Devintinės. Po 12.00 val. Šv. Mišių iškilminga Eucharistinė procesija (jei oro sąlygos palankios), sustojant maldai prie altorėlių bazilikos šventoriuje.

Birželinės pamaldos mūsų bazilikoje - sekmadieniais po 8.00 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais - po vakaro šv. Mišių. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti pamaldose ir sudėti visus savo ir viso pasaulio rūpesčius ir skausmus į Švč. Jėzaus Širdį.

Pirmadienį, birželio 3 d. minėsime Šv. Karolį Luangą ir jo draugus kankinius.
Trečiadienį, birželio 5 d. - Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys.

Taip pat TREČIADIENĮ, BIRŽELIO 5 D. - 19.30 VAL.
MARIJAMPOLĖS MARIJONŲ VIENUOLYNO SODE
X-tojo ŠV. JURGIO TARPTAUTINIO MENO SEZONO ATIDARYMAS.
Bazilikoje numatyti koncertai birželio 13, 25 ir 28 d.
Daugiau informacijos rasite skelbimų lentoje.

Penktadienį, birželio 7 d. - ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES IŠKILMĖ. Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena. Šv. Mišios bus aukojamos 7.30, 10.00, 12.00 ir 18.00 val. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už a/a kun. Bronių Paltanavičių minint pirmąsias jo mirties metines.

Šeštadienį, birželio 8 d. - Nekalčiausios Švč. M. Marijos Širdies minėjimas.

Birželio 5 ir 6 d. vakarinių Šv. Mišių metu J. E. Vilkaviškio vyskupas R. Norvila teiks Sutvirtinimo sakramentą mūsų parapijos jaunuoliams. Lydėkime malda mūsų jaunimą ir jų šeimas.

ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO 8 D. NUO 11.00 IKI 21 VAL. MARIJAMPOLĖS MARIJONŲ SODE VYKS PARAMOS UKRAINAI KONCERTAS „MĖLYNA GELTONA MŪSŲ ŠIRDYSE“. VYKS KRAUJO DONORYSTĖ. KVIEČIAME DALYVAUTI, NES JŪSŲ GERUMAS GELBSTI GYVYBES.

Ateinančio sekmadienio birželio 9 d. rinkliava bus skirta vyskupijos
jaunimo sielovados projektams.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn