Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 05 19
Paskelbta: 2024-05-18 08:52:57

 

Šis sekmadienis - gegužės 19 d.
ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMO iškilmė.

Baigiasi Velykų laikas, tačiau katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir Šv. Komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki Šv. Petro ir Pauliaus šventės (birželio 29 d.). Šiandien visuotiniai atlaidai suteikiami kiekvienam, kas pamaldžiai dalyvaus pamaldose, kurių metu giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.

Šį sekmadienį - 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už Lietuvos karius, partizanus ir jų rėmėjus.

Pirmadienį, gegužės 20 d. - Švč. Mergelės Marijos, Bažnyčios Motinos minėjimas.

Ketvirtadienį, gegužės 23 d. - Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė.

Artėja Tėvo diena. Kaip įprasta mūsų parapijoje, už gyvus ir mirusius Tėvus melsimės aštuonias dienas iš eilės, pradedant šeštadienio, birželio 1-osios, vakaro Šv. Mišiomis. Savo intencijas jau galite užrašyti parapijos raštinėje darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., o nuo ateinančio sekmadienio prieš ir po Šv. Mišių bazilikos gale.

PRIMENAME, KAD PARAPIJOS CARITAS balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais renka aukas ONKOLOGINIAMS LIGONIAMS paremti. Paremti galite aukodami į Carito dėžutę bažnyčios gale.

Ateinantis sekmadienis, gegužės 26 d.
VIII eilinis sekmadienis ir ŠVČ. TREJYBĖS iškilmė.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn