Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 05 12
Paskelbta: 2024-05-11 09:30:30

 

Šis sekmadienis - gegužės 12 d. - VII Velykų sekmadienis - KRISTAUS ŽENGIMO Į DANGŲ (ŠEŠTINIŲ) iškilmė.
Šiandien minima ir Pasaulinė socialinio komunikavimo diena,
tad rinkliava Lietuvos Vyskupų Konferencijos sprendimu skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti.

Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas šiandien bus praleidžiamas,
nes švenčiame Sekmadienį.

Šiandien, gegužės 12 d. Marijos radijas organizuoja Marijatoną, kurio metu savanoriai renka aukas Ukrainos Marijos radijui, kad galėtų gyvuoti sunkiomis karo sąlygomis. Todėl kviečiame aktyviai dalyvauti Marijatone ir savo auka prisidėti prie šios misijos. Savanorius rasite bazilikos gale.

Tęsiasi gegužės mėnuo, skirtas Švč. M. Marijos garbei. Gegužinės pamaldos mūsų bazilikoje - sekmadieniais po 8.00 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais - po vakaro šv. Mišių.

Nuo penktadienio gegužės 10 d. ir šią savaitę tęsiasi novena Šv. Dvasiai.
Ateinantis sekmadienis - gegužės 19 d. - ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMO iškilmė - Sekminės.

- šeštadienį, gegužės 18 d. - Vigilija - budėjimo laikas laukiant Šv. Dvasios atsiuntimo: 18.00 val. Šv. Mišios, po jų iki 20.00 val. Švč. Sakramento adoracija.
- sekmadienį prieš 12.00 val. Šv. Mišias - procesija. Visuotiniai atlaidai suteikiami kiekvienam, kas tą dieną pamaldžiai dalyvaus pamaldose, kurių metu giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.

Gegužės 18 d. 8.00 val. (šeštadienį) mūsų parapijos pranciškonai pasauliečiai ir Marijampolės vyskupo Motiejaus Valančiaus Blaivystės sąjūdis organizuoja kelionę į VEPRIŲ SEKMINIŲ KALVARIJAS (Ukmergės r.).
Kelionės programa ir kita informacija - skelbimų lentoje.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn