Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 03 31
Paskelbta: 2024-03-30 12:09:13

 

Kristus prisikėlė! – Jis tikrai prisikėlė!

BRANGŪS TIKINTIEJI, SVEIKINU VISUS
IR MELDŽIU PRISIKĖLUSIOJO VIEŠPATIES PALAIMOS IR DŽIAUGSMO!

RYTOJ, ANTRĄJĄ VELYKŲ DIENĄ, ŠV. MIŠIOS MŪSŲ BAZILIKOJE - SEKMADIENIO TVARKA, T.Y. 8.00, 9.30, 11.00, 12.00 IR 18.00 VALANDOMIS. 12 VAL. ŠV. MIŠIOSE GIEDOS Č. SASNAUSKO CHORAS.

Ateinantis sekmadienis, balandžio 7 d. - ATVELYKIS - Dievo Gailestingumo sekmadienis. Nuo kovo 31 d. iki balandžio 7 d. Vilniuje vyks Gailestingumo atlaidų savaitė. Šiais metais švenčiamos Gailestingojo Jėzaus paveikslo nutapymo 90-tos metinės.

Taip pat ateinantį sekmadienį, balandžio 7 d. nuo 9 val. atvyksta Kauno kraujo centro atstovai. Visus norinčius ir galinčius kviečiame prisidėti prie pagalbos ligos varge esantiems. Registracijos duomenys skelbimų lentoje.

Tą pačią dieną Pal. Jurgio Matulaičio draugija kviečia į Atvelykio susitikimą 10.15 val. parapijos salėje. Klausysimės kun. Kęstučio Žemaičio katechezės, pabendrausime.

(ŠEŠTADIENIUI) BRANGŪS TIKINTIEJI, NEPAMIRŠKITE, KAD IŠ ŠEŠTADIENIO KOVO 30 Į SEKMADIENĮ KOVO 31 NAKTĮ BUS PASUKAMAS LAIKAS VIENA VALANDĄ Į PRIEKĮ.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn