Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 03 24
Paskelbta: 2024-03-23 09:04:27

 

Šis sekmadienis - kovo 24 d. KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS. Juo prasideda Didžioji savaitė. Šio sekmadienio Mišių rinkliava yra skirta vyskupijos klierikų studijoms, jų išlaikymui ir jaunimo sielovadai.

Antradienį, kovo 26 d. nuo 11.00 val. - prieššventinė talka bazilikoje. Labai laukiame visų, galinčių prisidėti švarinant mūsų šventovę. Reikalingos kiekvienos rankos!

DIDYSIS TRIDIENIS MŪSŲ BAZILIKOJE:

DIDYSIS KETVIRTADIENIS (kovo 28 d.)
Paskutinės Vakarienės Mišios - 18.00 val.
Šią dieną Vilkaviškio katedroje 12.00 val. - Krizmos Mišios: Vyskupas drauge su kunigais dėkoja už kunigystės įsteigimą ir šventina aliejus, naudojamus sakramentų teikimui.

DIDYSIS PENKTADIENIS (kovo 29 d.)
Šią dieną privalomas pasninkas ir susilaikymas.
Kristaus Kančios pamaldos - 18.00 val.
Kryžiaus Kelias miesto gatvėmis - 20.00 val. (pradžia - Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje)

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (kovo 30 d.)
Švč. Sakramento adoracija nuo 5.00 iki 19.00 val. Šią dieną kunigai budės klausyklose.
Atraskite valandėlę pabūti tyloje prieš Viešpatį - atneškite Jam savo rūpesčius, o ypač - kariaujančio pasaulio kančią. Ateikite patys, pakvieskite šeimos narius ir kaimynus.

VELYKNAKČIO PAMALDOS - 20.00 VAL.
Į pamaldas kviečiame atsinešti žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui.

ŠV. VELYKOS MŪSŲ BAZILIKOJE:

SEKMADIENIS (kovo 31 d.) - KRISTAUS PRISIKĖLIMAS
Ryto Šv. Mišios (Resurekcija) - 8.00 val. taip pat šv. Mišias švęsime 11.00, 12.00 ir 18.00 val.

PIRMADIENIS (balandžio 1 d.) - ANTROJI VELYKŲ DIENA - Šv. Mišios sekmadienio tvarka.

Viešpaties Apreiškimo Mergelei Marijai iškilmė šiais metais keliama į balandžio 8 d. pirmadienį. ŠV. MIŠIOS VYKS ĮPRASTA ŠIOKIADIENIŲ TVARKA.

Nuo kovo 31 d. iki balandžio 7 d. Vilniuje vyks Gailestingumo atlaidų savaitė. Šiais metais švenčiamos Gailestingojo Jėzaus paveikslo nutapymo 90-tos metinės.

Šiandien, kaip ir praėjusį sekmadienį - bažnyčios gale - aukas renka maltiečiai: Už auką įsigiję žvakę, Jūs paremsite negalią turinčio žmogaus kelionę į Švč. Mergelės Marijos apsireiškimu ir stebuklingais išgijimais garsėjantį Prancūzijos miestą Lurdą. Ant specialių lapelių galite parašyti savo intencijas, kurios bus nuvežtos į Lurdą, už jas bus meldžiamasi per Šv. Mišias grotoje, po to jos bus paaukotos Marijai.

ATEINANTĮ SAVAITGALĮ IŠ ŠEŠTADIENIO KOVO 30 Į SEKMADIENĮ KOVO 31 NAKTĮ BUS PASUKAMAS LAIKAS VIENA VALANDĄ Į PRIEKĮ.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn