Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 03 10
Paskelbta: 2024-03-09 08:53:09

 

Šis sekmadienis - kovo 10 d. - IV Gavėnios sekmadienis,
vadinamas Laetare (Džiaukitės).
Gavėnios viduryje Bažnyčia mums primena, kad atgailos ir pasninko tikslas - išlaisvinti širdį ir gyvenimą nuo to, kas veda į nelaisvę ir liūdesį ir atverti ją Jėzui, kuris, mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu nugali nuodėmę, dovanoja laisvę ir veda į tikrąjį džiaugsmą.

Pirmadienį, kovo 11 D. - LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA:
- Šv. Mišiose 12.00 val. - Dėkosime Dievui už laisvės dovaną.
Giedos kamerinis choras „Suvalkija“, vadovaujamas Virginijos Junevičienės.

Antradienį, kovo 12 d., mūsų bazilikoje - PAL. JURGIO MATULAIČIO MINĖJIMAS, MAŽIEJI ATLAIDAI: 11.30 val. - Šv. Rožinis, 12.00 val. - Šv. Mišios.

Trečiadienį, Kovo 13 d. - Maldoje ypatingai prisiminkime Šv. Tėvą Pranciškų, nes šią dieną yra 11-osios jo išrinkimo popiežiumi metinės.

Parapijos Caritas kviečia pagal galimybes pasidalinti su stokojančiais maisto produktais. Bažnyčios gale prie Caritas stendo yra pažymėtas krepšys į kurį kviečiame padėti maisto, kuris bus padalintas stokojančioms šeimoms, sunkiai pragyvenantiems žmonėms.

Kovo 17 d. 10.15 val. Pal. J. Matulaičio draugijos nariai kviečiami į dvasinio susikaupimo valandas parapijos salėje. Susitikimo metu kunigas Kęstutis Žemaitis skaitys paskaitą. Kviečiame visus besidominčius parapijiečius.

Skelbimas tėveliams, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai: kviečiame Jus dalyvauti susitikime tema „Šeima: realybė ir siekiamybė“. Svečiuose Lietuvos Šeimos centro vadovė Vijoleta Vitkauskienė. Jūsų laukiame kovo 19 d. (antradienį) 18.30 val. (po vakaro šv. Mišių) bažnyčioje.
Į paskaitą taip pat kviečiami visi, kuriems rūpi šeimos gerovė.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn