Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 03 03
Paskelbta: 2024-03-02 09:14:27

 

Šis sekmadienis - kovo 3 d. - III Gavėnios sekmadienis. Taip pat - maldos už lietuvius pasaulyje diena. Maldoje ypatingai prisiminkime po pasaulį išsibarsčiusius mūsų tautiečius, ypač savo šeimų narius ir pažįstamus.

Prasidėjo Gavėnia - rimties ir atgailos laikas ruošiantis Šv. Velykoms. Tai laikas, kai Viešpats mus ragina vėl prie jo grįžti ir laukia mūsų atsako. Svarbiausias šio grįžimo veiksmas - susitaikymas su Dievu išpažintyje. Kviečiame neatidėti jos Gavėnios pabaigai. Kunigai klausyklose budi prieš kiekvienas šv. Mišias.

Gavėnios metu mūsų bazilikoje:
- Kryžiaus kelio pamaldos - kiekvieną penktadienį, 17.15 val.
- „Graudūs verksmai“ giedami - kiekvieną sekmadienį po 8.00 val. Šv. Mišių.

Kovo 16 d. šeštadienį mūsų bazilikoje vyks Gavėnios rekolekcijos - jas praves kun. Stasys Kazėnas, SJ.
17.00 val. Švč. Sakramento Adoracija. 17.30 val. Švč. Mergelės Marijos Rožinis. 18.00 val. Šv. Mišios.

Švento arkangelo Mykolo parapijos Carito skelbimas: Šiuo gavėnios laikotarpiu, kai esame raginami sustoti, peržvelgti savo santykį su Dievu ir artimu, norėtume paprašyti pagal galimybes pasidalinti su stokojančiais maisto produktais! Bažnyčios gale prie Caritas stendo kviečiame padėti maisto, kurį sutaupėte pasninkaudami, kad stokojantis brolis nejaustų nepritekliaus. “Dosnus žmogus bus laiminamas, nes jis dalinasi savo duona su beturčiu“ (Pat 22, 9).

Primename, kad mūsų bazilikoje kiekvieną sekmadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val. Šv. Mišių vyksta Švč. Sakramento adoracija už taiką pasaulyje bei už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.

Organizuojama maldinga kelionė į Sokùlka (Lenkija), daugiau informacijos skelbimų lentoje.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC


 

aukštyn