Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 02 18
Paskelbta: 2024-02-17 08:55:17

 

Šis sekmadienis - vasario 18 d. - I Gavėnios sekmadienis.

Prasidėjo Gavėnia - rimties ir atgailos laikas ruošiantis Šv. Velykoms. Svarbiausias šio pasiruošimo veiksmas - susitaikymas su Dievu išpažintyje. Kviečiame neatidėti jos Gavėnios pabaigai. Kunigai klausyklose budi prieš kiekvienas šv. Mišias.

Gavėnios metu mūsų bazilikoje:
- Kryžiaus kelio pamaldos - kiekvieną penktadienį, 17.15 val.
- „Graudūs verksmai“ giedami - kiekvieną sekmadienį po 8.00 val. Šv. Mišių.

Ketvirtadienį, vasario 22 d. - Šv. Petro, apaštalo, Sosto šventė. Ji skirta dėkoti Dievui už Bažnyčios vadovą, Šv. Petro įpėdinį Popiežių ir melstis Jo intencijomis. Šia proga tikintieji gali laimėti visuotinius atlaidus aplankę vyskupijos katedrą ir sukalbėję Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą.

Penktadienį, vasario 23 d. Bažnyčia mini Šv. Polikarpą, vyskupą, kankinį.

 

Vasario 21 d., trečiadienį mūsų bazilikoje vyks
visos dienos adoracija
nuo 10.30 iki 23.00.

Jos intencija - meldžiant vienybės Bažnyčiai, taikos pasauliui, už pašaukimus į pašvęstąjį gyvenimą ir kunigystę, prezidento rinkimus. Labai kviečiame įsijungti į bendrą maldą jums patogiu laiku.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn