Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 01 07
Paskelbta: 2024-01-06 10:19:59

 

Šis sekmadienis - sausio 7 d. - KRISTAUS KRIKŠTO ŠVENTĖ. Ja baigiasi liturginis Kalėdų laikas ir prasideda Eilinis laikas, truksiantis iki Pelenų dienos. Pagal seną paprotį prakartėlė bazilikoje pasiliks iki Kristaus paaukojimo (Grabnyčių) šventės.

PENKTADIENĮ, SAUSIO 12 D., MŪSŲ BAZILIKOJE PAL. JURGIO MATULAIČIO MINĖJIMAS - MAŽIEJI ATLAIDAI: 11.30 VAL. - ŠV. ROŽINIS, 12.00 VAL. - ŠV. MIŠIOS.


ŠEŠTADIENĮ - SAUSIO 13 D. - LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA. Už mūsų Tėvynę Lietuvą ir jos laisvės gynėjus melsimės Šv. Mišiose 12.00 val. Giedos Marijampolės Kultūros centro mišrus choras „Šešupė“, vadovas p. Valdas Mačiulskas.

ŠIANDIEN, SAUSIO 7 D. NUO 9 VAL. ATVYKSTA KAUNO KRAUJO CENTRO ATSTOVAI. NORINČIUS SAVO DONORYSTE PAGELBĖTI LIGOS VARGE ESANTIEMS KVIEČIAME UŽSUKTI Į VIENUOLYNO RAŠTINĘ.


Klebonas: Kun. Giedrius Bakūnas MIC

 

 

aukštyn