Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 12 31
Paskelbta: 2023-12-30 08:58:17

 

Šis sekmadienis - gruodžio 31 d. - I Sekmadienis po Kalėdų. Šiandien švenčiame Šventosios Šeimos šventę. Maldoje prisimename mūsų parapijoje gyvenančias ir tarnaujančias Šv. Šeimos vienuolijos seseris. Nuoširdžiai Dievo palaimos prašome visoms šeimoms. Po 12 val. Šv. Mišių - KVIEČIAME ŠEIMAS į bendrystės ir susitikimo laiką - parapijos salėje.

ŠIANDIEN - PASKUTINĖ METŲ DIENA. 17.00 VAL. ADORACIJAI BUS IŠSTATYTAS ŠVČ. SAKRAMENTAS. 18.00 VAL. ŠV. MIŠIOSE VISŲ PIRMA DĖKOSIME VIEŠPAČIUI UŽ MALONES, KURIAS JIS MUMS DOSNIAI TEIKĖ ŠIAIS METAIS, IR PRAŠYSIME ATLEIDIMO UŽ TUOS MOMENTUS, KAI PRITRŪKOME MEILĖS JAM IR ARTIMUI.

Rytoj, pirmadienį - sausio 1 d. - švęsime Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmę, taip pat minėsime pasaulinę taikos dieną. Šv. Mišios bus aukojamos: 7.30, 10.00, 12.00 ir 18.00.

Žvelgiant į praėjusius metus ir žengiant į naujuosius, nuoširdžiai dėkojame jums visiems:
- už maldos bendrystę.

- už įsitraukimą į parapijos gyvenimą: ypatingai tiems, kurie įvairiais būdais tarnavo bendruomenei: Caritas tarnystėje, intencijų rašymo tarnystėje, advento metu skyrė daug laiko ir jėgų kalėdaičių paruošimo ir dalinimo tarnystei. Kviečiame visus, galinčius ateityje skirti laiko tarnystėms, paskambinti į parapijos raštinę ar parašyti el. paštu.
- dėkojame už aukas, kuriomis išlaikote savo maldos namus: jūsų dosnumo dėka praėjusiais metais ne vien padengtos einamosios išlaidos, bet atlikta ir daug darbų bazilikoje, pavyzdžiui: mūsų bažnyčioje pakabintas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, instaliuoti šviestuvai jo apšvietimui, pakeisti sieniniai šviestuvai visoje bazilikoje, nudažytos sienos parapijos salėje ir choro repeticijų kambaryje, pagaminti 3 stovai relikvijoms, restauruota Marijos statula priešais įėjimą į vienuolyną, Lūginės koplyčiai nupirktas naujas tabernakulis. Teatlygina jums Viešpats!

Šeštadienį, sausio 6 d. - Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmė. Kaip įprasta, bus laiminama kreida, kuria dera pažymėti savo namų ar buto duris, taip liudijant aplinkai, kad esame krikščionys. Šventos Mišios bus aukojamos: 7.30, 9.00, 10,00, 12,00 ir 18.00. Po 12.00 val. Šv. Mišių šventoriuje visus pasitiks Trys Karaliai - Marijampolės Kultūros centro organizuojamų eitynių personažai.

Ateinantis sekmadienis, sausio 7 d. - Kristaus Krikšto šventė.
Ja baigsis liturginis Kalėdų laikas.
TAIP PAT SEKMADIENĮ, SAUSIO 7 D. NUO 9 VAL. ATVYKSTA KAUNO KRAUJO CENTRO ATSTOVAI. SAVO DONORYSTE PAGELBĖKIME LIGOS VARGE ESANTIEMS. REGISTRACIJOS DUOMENYS SKELBIMŲ LENTOJE.

Pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariai renkasi dvasiniam pabendravimui ateinantį sekmadienį 10.15 parapijos salėje.

Klebonas: Kun. Giedrius J. Bakūnas MIC
 

aukštyn