Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 12 24
Paskelbta: 2023-12-22 21:25:13

 

Šis sekmadienis - gruodžio 24 d. - PASKUTINIS ADVENTO SEKMADIENIS.
Šiandien vakare savo šeimose valgysime Kūčių vakarienę.
Pagal Lietuvos vyskupų konferencijos instrukciją kai Kūčios būna sekmadienį, tikintieji tą dieną kviečiami susilaikyti nuo mėsiško maisto, nors sekmadieniais tokios pareigos ir nėra.

PIRMOSIOS KALĖDŲ ŠV. MIŠIOS (Piemenėlių arba Bernelių)
ŠĮ KŪČIŲ VAKARĄ - 21.00 VAL.

Pirmadienį, gruodžio 25 d. - KRISTAUS GIMIMO IŠKILMĖ (KALĖDOS). Šv. Mišios mūsų bazilikoje sekmadienio tvarka.
18.00 val. Šv. Mišiose giedos Č e s l o v o S a s n a u s k o c h o r a s.

Šią savaitę Bažnyčia švenčia:
- Antradienį, gruodžio 26 d. - antroji Kalėdų diena,
taip pat Šv. Stepono, pirmojo kankinio šventę.
- Trečiadienį, gruodžio 27 d. - Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto šventę.
- Ketvirtadienį, gruodžio 28 d. - Šv. Nekaltųjų Vaikelių, kankinių šventę.

Gruodžio 31 d., sekmadienį - Šv. Šeimos šventė. Maldoje ypač prisiminsime mūsų parapijoje gyvenančias ir tarnaujančias Šv. Šeimos vienuolijos seseris, o taip pat melskime Šv. Šeimos: Jėzaus, Marijos ir Juozapo užtarimo visoms šeimoms, kad jos būtų meilės bendruomenės, kuriose klestėtų atvirumas gyvybės dovanai, tarpusavio pagarba ir santarvė.

Taip pat ateinantį sekmadienį, gruodžio 31 d. - paskutinė metų diena.
- 17.00 val. adoracijai bus išstatytas Švč. Sakramentas.
Kviečiame nors valandėlę pabūti su Jėzumi, kuris mus laimino ir laimins, ir Jo akivaizdoje peržvelgti praėjusius metus.
- 18.00 val. Šv. Mišiose aukotojų intencijomis, visų pirma dėkosime Viešpačiui už malones, kurias Jis mums dosniai teikė šiais metais ir prašysime atleidimo už tuos momentus, kai Jo malones pražiopsojome ar jų nepriėmėme.

PIRMADIENĮ, SAUSIO 1 D. - ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, DIEVO GIMDYTOJOS, IŠKILMĖ. Šv. Mišios bazilikoje 7.30, 10.00, 12.00 ir 18 val. Ši diena taip pat ir Pasaulinė taikos diena, tad ypatingai melskime taikos pasauliui. Visuotiniai atlaidai suteikiami tikinčiajam, kuris pamaldžiai dalyvauja iškilmingai giedant ar kalbant himną „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn