Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 12 17
Paskelbta: 2023-12-16 09:45:38

 

Šis sekmadienis - gruodžio 17 d. - III Advento sekmadienis, dar kitaip vadinamas GAUDETE, džiaugsmo sekmadieniu. Šio sekmadienio rinkliava skiriama vyskupijos klierikų studijoms bei jaunimo sielovadai.

Laukiant Kristaus Gimimo svarbu susitaikinti su Dievu Išpažintyje. Kunigai klausyklose budi kasdien prieš kiekvienas Šv. Mišias.

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 24 D. - KŪČIOS.
Pagal Lietuvos vyskupų konferencijos instrukciją kai Kūčios būna sekmadienį, tikintieji tą dieną kviečiami susilaikyti nuo mėsiško maisto, nors sekmadieniais tokios pareigos ir nėra.
Krikščioniškose šeimose valgoma Kūčių vakarienė, dalijamasi bažnyčioje palaimintu kalėdaičiu. Šiais metais Kūčių dieną Šv. Mišios bazilikoje sekmadienio tvarka (išskyrus vakaro Šv. Mišias).
PIRMOSIOS KALĖDŲ ŠV. MIŠIOS (Piemenėlių arba Bernelių)
KŪČIŲ VAKARĄ, SEKMADIENĮ - 21.00 VAL.

PIRMADIENĮ, GRUODŽIO 25 D. - KRISTAUS GIMIMO IŠKILMĖ (KALĖDOS). Šv. Mišios mūsų bazilikoje sekmadienio tvarka.

Greta Advento vainiko dega Betliejaus šviesa, užžiebta Kristaus gimimo vietoje ir iš rankų į rankas perduodama visame pasaulyje. Ji simbolizuoja susitaikinimą, taiką, ramybę. Šios ugnies galima paimti ir parsinešti į namus.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn