Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 12 03
Paskelbta: 2023-12-02 08:43:03

 

Šis sekmadienis - gruodžio 3 d. - pirmasis Advento sekmadienis.


Adventas yra maldingo laukimo metas: laukiame Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje ir ruošiamės Kalėdų iškilmei, kuria minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas - gimimas žmogumi. Svarbiausias šio laukimo veiksmas - susitaikinimas su Dievu išpažintyje. Kunigai klausyklose budi kasdien prieš kiekvienas Šv. Mišias.

Kiekvieną Advento sekmadienį 7.30 val. bazilikoje giedosime Švč. M. Marijos valandas, o 8.00 val. - Rarotų Šv. Mišios. Bažnyčia kviečia Adventą išgyventi kaip pasninko ir dalinimosi su vargstančiaisiais laiką.

Trečiadienį , gruodžio 6 d. - Šv. Mikalojaus, vyskupo, liturginis minėjimas.

Ketvirtadienį, gruodžio 7 d. - Šv. Ambraziejaus, vyskupo, Bažnyčios mokytojo, liturginis minėjimas.

PENKTADIENĮ, GRUODŽIO 8 D. - ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO IŠKILMĖ. Šią dieną melskimės už kunigų Marijonų vienuoliją bei Vargdienių seserų vienuoliją, kurios abi pavadintos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vardu. Prašykime Dievo malonių ir Švč. M. Marijos užtarimo kiekvienam marijonui ir kiekvienai seseriai ir melskime naujų pašaukimų.

Kalėdaičius Advento šeštadienių vakarais ir sekmadieniais galite įsigyti bazilikoje prieš ir po Šv. Mišių, o darbo dienomis - parapijos raštinėje. Ten pat rasite ir Caritas akcijos „Gerumas mus vienija“ aukų dėželę ir žvakeles.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, atliekantiems Kalėdaičių paruošimo ir dalijimo tarnystę. Teatlygina Jums Viešpats! Kviečiame visus, galinčius ateityje skirti laiko šiai ar kitoms panašioms tarnystėms, paskambinti į parapijos raštinę ar parašyti el. paštu.

Šiandien - mūsų bazilikoje prieš ir po šv. Mišių, bus renkamos aukos Marijos radijo veiklai ir išlaikymui. Todėl kviečiame aktyviai dalyvauti Marijatone ir savo auka prisidėti prie šio radijo misijos.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn