Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 11 26
Paskelbta: 2023-11-25 09:09:01

 

Šis sekmadienis - lapkričio 26 d. - paskutinis šių liturginių metų sekmadienis - Kristaus, Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus), iškilmė.

Šis sekmadienis taip pat yra Pasaulio jaunimo diena. Melskimės už visus jaunus žmones savo šeimose ir aplinkoje. Ypač prisiminkime jaunuolius, kurie mūsų parapijoje ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui.

Ketvirtadienį, lapkričio 30 d., Bažnyčia švenčia Šv. Andriejaus, apaštalo, šventę.

Šios savaitės penktadienis ir šeštadienis - pirmieji mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį ir į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis - 18.00 val.

Ateinantis sekmadienis - gruodžio 3 d., - pirmasis Advento sekmadienis.
Kiekvieną Advento sekmadienį 7.30 val. bazilikoje giedosime Švč. M. Marijos valandas, o 8.00 val. - Rarotų Šv. Mišios. Bažnyčia kviečia Adventą išgyventi kaip pasninko ir dalinimosi su vargstančiaisiais laiką.

Gruodžio 3 d., sekmadienį, vyks Marijos radijo renginys - MARIJATONAS.
Mūsų bazilikoje prieš ir po šv. Mišių, bus renkamos aukos Marijos radijo veiklai ir išlaikymui. Todėl kviečiame aktyviai dalyvauti Marijatone ir savo auka prisidėti prie šio radijo misijos. Atvyks Marijos radijo savanoriai.

Sekmadienį, gruodžio 3 d., - 10.15 val. - parapijos salėje vyks Pal. Jurgio Matulaičio draugijos dvasinis susikaupimas.

Kalėdaičius bazilikoje prieš ir po Šv. Mišių galėsite įsigyti Advento šeštadienių vakarais ir sekmadieniais, o darbo dienomis - parapijos raštinėje. Ten taip pat rasite ir Caritas žvakučių akcijos „Gerumas mus vienija“ aukų dėželę ir žvakeles.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn