Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 10 22
Paskelbta: 2023-10-21 08:30:29

 

Šis sekmadienis - spalio 22 d. - XXIX eilinio laiko sekmadienis ir
Pasaulinė Misijų diena.
Su dėkingumu prisiminsime visus, kurie savo gyvenimu liudija mums tikėjimą ir skatina juo gyventi, taip pat meldžiamės už misijas ir misionierius. Rinkliava skiriama misijų veiklai ir plėtrai paremti. Ateinantį sekmadienį - spalio 29 d. - mūsų bažnyčioje svečiuosis kun. Kastytis Šulčius - misionierius Kazachstane. Jis atvyks su prašymu paremti šias misijas - būkime pasiruošę padėti.

Šeštadienį, spalio 28 d. - Savosios bažnyčios konsekravimo metinių iškilmė, kurią kartu švenčia tos bažnyčios Lietuvoje, kurių tikroji konsekravimo data nėra žinoma.

Taip pat šeštadienį, spalio 28 d., Bažnyčia švenčia Šv. Simono ir Judo (Tado), apaštalų, šventę.

Artėja Visų šventųjų iškilmė, lapkričio 1 d. Šią dieną pamaldos mūsų bazilikoje: 8.00, 9.30, 11.00, 12.00 ir 17.00 val. (18.00 val. šv. Mišių nebus); Vakare 17.00 val. jau bus aukojamos pirmosios Vėlinių aštuondienio (oktavos) Šv. Mišios jūsų intencijomis už mirusiuosius. Į šias Šv. Mišias kviečiame atsinešti Vėlinių žvakutes ir gėles, kurios bus pašventintos. Po 17.00 val. Šv. Mišių - procesija į senąsias Marijampolės kapines.

Lapkričio 2 d. Mirusiųjų paminėjimo diena - Šv. Mišios mūsų bazilikoje sekmadienio tvarka. 18.00 val. maldoje palydi Česlovo Sasnausko choras.

Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius šiandien ir ateinantį sekmadienį galima paaukoti bei savo intencijas užrašyti prie išėjimo iš bažnyčios, o šiokiadieniais - parapijos raštinėje jos darbo metu.

NUO 2024 M. SAUSIO MĖNESIO KEISIS BAZILIKOJE ŠIOKIADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS AUKOJAMŲ ŠV. MIŠIŲ LAIKAS.
ŠIOKIADIENIAIS ŠV. MIŠIOS BUS AUKOJAMOS 7.30, 10.00 IR 18.00 VAL.
ŠEŠTADIENIAIS 7.30, 9.00, 10.00 IR 18.00 VAL.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn