Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. kovo 21 d.
Paskelbta: 2010-03-20 20:20:19

 

1. Šiandien švenčiame penktąjį Gavėnios sekmadienį.

2. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės kovo 26 d., ateinantį penktadienį, 18.00 val. ir tęsis iki sekmadienio vakaro šv. Mišių, jas praves kan. prof. Kęstutis Žemaitis. Šeštadienį papildomos pamaldos bus 11.00 ir 12.00 val. Išpažinčių bus klausoma valandą laiko iki šv. Mišių ir per kiekvienas šv. Mišias.

3. Kovo 25 d., ketvirtadienį, švęsime Viešpaties Apsireiškimo iškilmę. Papildomos pamaldos bus 12.00 val.

4. Kovo 28 d., ateinantį sekmadienį, Kristaus kančios – Verbų sekmadienis. Prieš kiekvienas šv. Mišias bus šventinamos jūsų atsineštos verbos. Prieš sumą – iškilminga procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

5. Verbų sekmadienio šv. Mišių rinkliavos bus skirtos kunigų seminarijos išlaikymui.

6. Balandžio 1 d., Didįjį Ketvirtadienį, Paskutinės Vakarienės šv. Mišios prasidės 18 val. Po Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišių nebus iki Velyknakčio.

7. Balandžio 2 d., Didįjį Penktadienį, Kryžiaus kelio pamaldos prasidės 15.00 val. bazilikoje. Eisena tęsis miesto centre iki šv. Vincento Pauliečio bažnyčios. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos bus 18.00 val.

8. Balandžio 3 d., Didįjį Šeštadienį, nuo 8 val. ryto iki Kristaus Prisikėlimo ryto šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija, į kurią kviečiame taip pat mūsų parapijos mokyklų bendruomenes ir katalikiškų organizacijų narius. Išpažinčių bus klausoma visą dieną. Velyknakčio vigilija prasidės 20.00 val.

9. Balandžio 4 d. V E L Y K O S (prisikėlimo pamaldos – Rezurekcija) 8.00 val.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn