Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 07 30
Paskelbta: 2023-07-29 09:00:19

 

Šis sekmadienis - liepos 30 d. - XVII eilinis sekmadienis.

Pirmadienį, liepos 31 d., minėsime šv. Ignacą Lojolą, kunigą ir Jėzaus Draugijos įkūrėją.

Antradienį, rugpjūčio 1.d., Bažnyčia mini Šv. Alfonsą Mariją Liguorį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją, o ketvirtadienį, rugpjūčio 4 d. - Šv. Joną Mariją Vianėjų, kunigą, garsųjį Arso kleboną.

Trečiadienį, rugpjūčio 2 d., įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus. (Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje). Tam reikia būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją, aplankyti bažnyčią ir ten pamaldžiai sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą. Šią dieną Bažnyčia mini Šv. Pranciškaus atstatytos bažnyčios, skirtos Švč. Mergelei Marijai, Angelų Karalienei, populiariai vadintos Porciunkule, pašventinimą.

Ateinantį sekmadienį, rugpjūčio 6 d. - Kristaus Atsimainymo šventė.

Šios savaitės penktadienis ir šeštadienis - pirmieji mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį ir Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis 18.00 val.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn