Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 06 18
Paskelbta: 2023-06-17 10:00:39

 

Šis sekmadienis - birželio 18 d. - XI EILINIS SEKMADIENIS

Trečiadienį, birželio 21 d. - Bažnyčia mini Šv. Aloyzą Gonzagą, vienuolį.

Ketvirtadienį, birželio 22 d. Alantoje bus švenčiama Pal. Teofiliaus Matulionio 150 metų gimimo sukaktis. Programa ir kita informacija - skelbimų lentoje.

Šeštadienį, birželio 24 d. - Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė. Šv. Mišios įprasta šeštadienio tvarka.

Artėja Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Juos visuomet pradedame dėkodami Dievui už malones, patirtas per t. Jurgio užtarimą. Bazilikos Pal. Jurgio koplyčioje nuolat degančios žvakelės liudija, kad prašote tėvo Jurgio užtarimo įvairiose situacijose ir dėkojate už išklausymą. Nuoširdžiai kviečiame liudyti savo patirtis - ypač išgyventas per pastaruosius kelis metus. Trumpai užrašykite, kokioje situacijoje ir kaip meldėtės ir kokią malonę patyrėte ir pristatykite pasirašytą liudijimą į bažnyčios raštinę sekmadieniais prieš ar po šv. Mišių arba į parapijos raštinę darbo dienomis. Tokie liudijimai labai svarbūs, kad mūsų tėvas Jurgis būtų kuo greičiau paskelbtas šventuoju.

Kviečiame nepamiršti ir toliau naudotis sekmadienio Mišių lapeliais, kuriuos visuomet galite rasti ant stalelio bazilikos centre, o taip pat įsigyti katalikiškus žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė“, kurie yra ant spaudos stalelio bazilikos gale.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn