Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 06 11
Paskelbta: 2023-06-10 09:21:39

 

Šis sekmadienis - birželio 11 d. - ŠVČ. KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO iškilmė - Devintinės. Po 12.00 val. Šv. Mišių iškilminga Eucharistinė procesija (jei oro sąlygos palankios), sustojant maldai prie altorėlių bazilikos šventoriuje.

Šio sekmadienio rinkliava skiriama vyskupijos sielovados projektams.

Birželio 12 d., pirmadienį, mūsų bazilikoje - Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas - mažieji atlaidai: 11.30 val. - Šv. Rožinis, 12.00 val. - Šv. Mišios.

Birželio 13 d., antradienį, Šv. Antano Paduviečio, kunigo, Bažnyčios mokytojo, mūsų vyskupijos globėjo, šventė. Šv. Antano užtarimo sau, savo parapijai ir vyskupijai ypatingai melsime 18.00 valandos šv. Mišiose.

Birželio 14 d., trečiadienis, GEDULO ir VILTIES diena. Vakarinės Šv. Mišios bus aukojamos 17 val. Giedos choras „Šešupė“ - vadovas Valdas Mačiulskas. Šv. Mišių 18 val. tą dieną nebus. Šią dieną taip pat minime pal. Teofilių Matulionį, vyskupą ir kankinį.

Penktadienį, birželio 16 d. - ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES IŠKILMĖ. Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena. Šv. Mišios bus aukojamos 7.30, 8.00 ir 18.00 val.

Šį sekmadienį, birželio 11 dieną nuo 9.00 iki 15.00 val. Kauno klinikų Kraujo centras Marijonų vienuolyne priims visus, norinčius teikti pagalbą krauju sunkiai sergantiesiems.
Visiems nuoširdžiai dėkojame.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn