Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 06 04
Paskelbta: 2023-06-03 08:19:14

 

 

Šis sekmadienis - birželio 4 d. - Švč. Trejybės iškilmė.

Šiandien taip pat ir Tėvo diena. Už gyvus ir mirusius Tėvus melsimės aštuonias dienas iš eilės, baigiant birželio 10-osios vakaro šv. Mišiomis. Savo intencijas dar galite užrašyti prieš ir po Šv. Mišių bazilikos gale.

Šį sekmadienį Tėvo dienos proga po vakarinių Šv. Mišių mūsų bazilikoje vyks Č. Sasnausko choro koncertas „Mane Viešpats gano“. Kviečiame dalyvauti ir pakviesti į koncertą brangius tėvelius.

Pradedant šiuo sekmadieniu Šv. Komuniją Mišių metu priimsime procesijos būdu - po vieną artėjant prie kunigo.

Pirmadienį, birželio 5 d. - Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys.

Birželinės pamaldos mūsų bazilikoje - sekmadieniais po 8.00 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais – po vakaro šv. Mišių. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti pamaldose ir sudėti visus savo ir viso pasaulio rūpesčius ir skausmus į Švč. Jėzaus Širdį.

Ateinantis sekmadienis, birželio 11 d. - Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė - Devintinės. Iškilminga Eucharistinė procesija (jei oro sąlygos palankios), sustojant maldai prie altorėlių bazilikos šventoriuje - po 12.00 val. šv. Mišių.

Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras organizuoja vaikų ir jaunimo stovyklą „Nulipk nuo sofos!“, skirtą jaunimui nuo 11 iki 16 metų. Stovykla vyks Nemunaityje liepos 5 -11 dienomis. Registracija prasideda jau dabar, o nespėjusiems užsiregistruoti iki birželio 15 d. didėja dalyvio įnašas. Daugiau informacijos - Jaunimo centro internetiniame puslapyje (www.vvjc.lt).


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn