Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 05 28
Paskelbta: 2023-05-27 08:42:16

 

Šis sekmadienis - gegužės 28 d.
ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMO iškilmė.

Baigiasi Velykų laikas, tačiau katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir Šv. Komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki Šv. Petro ir Pauliaus šventės (birželio 29 d.)
Marijampolės miesto dienų proga 12.00 val. Šv. Mišios - už mūsų miestą ir miestelėnus. Giedos choras „Suvalkija“ - Vadovė Virginija Junevičienė.

Pirmadienį, gegužės 29 d. - Švč. Mergelės Marijos, Bažnyčios Motinos minėjimas.
Trečiadienį, gegužės 31 d. - Švč. Mergelės Marijos apsilankymo šventė.
Ketvirtadienį, birželio 1 d. - Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė.
Šeštadienį, birželio 3 d. minėsime Šv. Karolį Luangą ir jo draugus kankinius.

Birželio 1 d. ir 7 d. vakarinių Šv. Mišių metu J. E. Vilkaviškio vyskupas R. Norvila teiks Sutvirtinimo sakramentą mūsų parapijos jaunuoliams. Lydėkime malda mūsų jaunimą ir jų šeimas.

Penktadienį, birželio 2 d. 19 val. mūsų bazilikoje Šv. Jurgio tarptautinio meno sezono atidarymas. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

Birželinės pamaldos mūsų bazilikoje - sekmadieniais po 8.00 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais - po vakaro Šv. Mišių. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti pamaldose ir sudėti visus savo ir viso pasaulio rūpesčius ir skausmus į Švč. Jėzaus Širdį.

Ateinantis sekmadienis, birželio 4 d.
IX eilinis sekmadienis ir ŠVČ. TREJYBĖS iškilmė.

Ateinantis sekmadienis taip pat ir Tėvo diena. Už gyvus ir mirusius Tėvus melsimės aštuonias dienas iš eilės, pradedant šeštadienio, birželio 3-osios, vakaro Šv. Mišiomis. Savo intencijas šį ir kitą sekmadienį prieš ir po Šv. Mišių galite užrašyti bazilikos gale, o šiokiadieniais - parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 16.00 val.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn