Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 02 05
Paskelbta: 2023-02-04 08:25:05

 

Šis sekmadienis - vasario 5 d. V Eilinis sekmadienis ir pirmasis vasario mėnesio sekmadienis. Šv. Agotos minėjimas šiandien praleidžiamas, tačiau bus šventinami duona ir vanduo.

Po 12 val. Šv. Mišių onkologinių ligonių asociacija „Rūpestėlis“
dalins savo pačių iškeptą duoną.

Trečiadienį, vasario 8 d. - Pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena. Melskime už šio nusikaltimo aukas bei prašykime Dievo malonės visiems, kurie darbuojasi, kad padėtų nukentėjusiems ir apsaugotų patiriančius grėsmę.

Penktadienį, vasario 10 d., Bažnyčia mini Šv. Skolastiką, mergelę.

Šeštadienį, vasario 11 d. - Pasaulinė ligonių diena.
Šv. Jonas Paulius II prieš 30 metų vasario 11-ąją yra paskelbęs Pasauline ligonių diena ir pakvietęs tą dieną daugiau pasimelsti už sergančiuosius, juos aplankyti ir pagal išgales paremti. Artimuosius, kurie norėtų, kad kunigas aplankytų ligonį namuose, prašome kreiptis į vienuolyno raštinę jos darbo metu.

Marijampolės Švento arkangelo Mykolo parapijos Caritas (Bendoriaus gatvė 2) ir toliau renka: parafiną apkasų žvakių gamybai, miegmaišius, šiltas kojines ir apatinius termodrabužius - Ukrainos žmonėms. Aukojami daiktai turi būti NAUJI arba LABAI GEROS KOKYBĖS.

Sekmadienį, vasario 12 d., mūsų bazilikoje
minime Pal. Jurgį Matulaitį, kadangi ši diena yra sekmadienis išskirtinis minėjimas praleidžiamas.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn