Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 01 08
Paskelbta: 2023-01-07 08:43:12

 

Šis sekmadienis - sausio 8 d. - Kristaus Krikšto šventė. Ja baigiasi liturginis Kalėdų laikas ir prasideda Eilinis laikas, truksiantis iki Pelenų dienos. Pagal seną paprotį prakartėlė bazilikoje pasiliks iki Kristaus paaukojimo (Grabnyčių) šventės.

Ketvirtadienį, sausio 12 d., mūsų bazilikoje - Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas - mažieji atlaidai: 11.30 val. - Šv. Rožinis, 12.00 val. - Šv. Mišios. Tą pačią dieną, 17.00 val. Marijampolės kultūros centre, vyks sesers Viktorijos Plečkaitytės knygos „Palaimintasis Jurgis Matulaitis. Štrichai portretui“ pristatymas. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

Penktadienį - sausio 13 d. - Laisvės gynėjų diena. Už mūsų Tėvynę Lietuvą ir jos laisvės gynėjus melsimės Šv. Mišiose 12.00 val. Giedos Marijampolės Kultūros centro mišrus choras „Šešupė“, vadovas p. Valdas Mačiulskas.

Nepamirškite pasiimti Šv. Mišių lapelių bei parnešti juos kitiems.


Klebonas: Kun. Giedrius Bakūnas MIC

 

aukštyn