Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 01 01 Naujieji metai
Paskelbta: 2022-12-31 08:41:53

 

Šis sekmadienis - sausio 1 d. - I Sekmadienis po Kalėdų ir pirmasis naujaisiais metais. Šiandien švenčiame Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmę, taip pat minime pasaulinę taikos dieną - popiežiaus paskatinti melskimės už taiką pasaulyje.

Žvelgiant į praėjusius metus ir žengiant į naujuosius, nuoširdžiai dėkojame jums visiems:

- už maldos bendrystę kiekvieno sekmadienio, o dažnai ir šiokiadienio šv. Mišiose: ir toliau melskimės kartu, užtardami vieni kitus ir tuos, kurie mums brangūs;

- dėkojame už įsitraukimą į parapijos gyvenimą: ypatingai tiems, kurie įvairiais būdais tarnavo bendruomenei: Caritas tarnystėje, intencijų rašymo tarnystėje, na o advento metu skyrė daug laiko ir jėgų kalėdaičių paruošimo ir dalinimo tarnystei. Kviečiame visus, galinčius ateityje skirti laiko tarnystėms, paskambinti į parapijos raštinę ar parašyti el. paštu.

- dėkojame už aukas, kuriomis išlaikote savo maldos namus: jūsų jaudinančio dosnumo dėka praėjusiais metais ne vien padengtos einamosios išlaidos, bet atlikta ir daug darbų bazilikoje, pavyzdžiui: atnaujintas bokšto laikrodžio mechanizmas, įsigytos naujos gedulinės procesijos vėliavos, arnotų komplektas Lūginės koplyčiai, suremontuotas parapijos ir vienuolyno pečius, perdažyta Lūginės koplyčios išorė, sutaisyti vargonėliai - Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje.

Teatlygina jums Viešpats!

Penktadienį, sausio 6 d. - Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmė. Kaip įprasta, bus laiminama kreida, kuria dera pažymėti savo namų ar buto duris, taip liudijant aplinkai, kad esame krikščionys. Papildomos Šv. Mišios bazilikoje - 12.00 val. po jų šventoriuje visus pasitiks Trys Karaliai - Marijampolės Kultūros centro organizuojamų eitynių personažai. Taip pat šis penktadienis - pirmasis mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis - 18.00 val.

Ateinantis sekmadienis, sausio 8 d. - Kristaus Krikšto šventė. Ja baigsis liturginis Kalėdų laikas.

 

Klebonas: Kun. Giedrius J. Bakūnas MIC

aukštyn