Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 12 04
Paskelbta: 2022-12-03 08:53:29

 

Šis sekmadienis - gruodžio 4 d. - antrasis Advento sekmadienis. Adventas yra maldingo laukimo metas. Svarbiausias šio laukimo veiksmas - susitaikinimas su Dievu Išpažintyje. Kunigai klausyklose budi kasdien prieš kiekvienas šv. Mišias.

Kiekvieną Advento sekmadienį 7.30 val. bazilikoje giedamos Švč. M. Marijos valandos, o 8.00 val. - Rarotų Šv. Mišios - tai Švč. Mergelei Marijai skirtos votyvinės pamaldos, aukojamos Advento sekmadieniais aušrai brėkštant, taip pabrėžiant Marijos - išganymo aušros ir Mesijo motinos - garbę.

Kalėdaičius Advento šeštadienių vakarais ir sekmadieniais galite įsigyti bazilikoje prieš ir po Šv. Mišių, o darbo dienomis - parapijos raštinėje, jos darbo laiku. Ten pat rasite ir Caritas akcijos „Gerumas mus vienija“ aukų dėželę ir žvakeles.

Antradienį, gruodžio 6 d. - Šv. Mikalojaus, vyskupo, liturginis minėjimas.

Trečiadienį, gruodžio 7 d. - Šv. Ambraziejaus, vyskupo, Bažnyčios mokytojo, liturginis minėjimas.

Ketvirtadienį, gruodžio 8 d. - Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė. Šią dieną melskimės už kunigų Marijonų vienuoliją bei Vargdienių seserų vienuoliją, kurios abi pavadintos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vardu. Prašykime Dievo malonių ir Švč. M. Marijos užtarimo kiekvienam marijonui ir kiekvienai seseriai ir melskime naujų pašaukimų.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn