Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 11 06
Paskelbta: 2022-11-05 08:03:48

 

Šis sekmadienis - lapkričio 6 d. - XXXII eilinis sekmadienis.

Antradienį, lapkričio 8 d. - baigiasi Vėlinių oktava. Dėkojame visiems, kurie meldėtės už savo mirusiuosius šv. Mišiose, taip pat jungėtės šv. Rožinio giedojime oktavos vakarais.

Trečiadienį, lapkričio 9 d., Bažnyčia švenčia Laterano bazilikos pašventinimo šventę. Šv. Jono bazilika, esanti Romoje ant Laterano kalvos, yra visų Romos miesto ir pasaulio bažnyčių motina bei galva ir Popiežiaus, kaip Romos vyskupo, katedra.

Šią savaitę Bažnyčia taip pat mini:
Ketvirtadienį, lapkričio 10 d. - Šv. Leoną Didįjį, popiežių, Bažnyčios mokytoją;
Penktadienį, lapkričio 11 d. - Šv. Martyną Turietį, vyskupą;
Šeštadienį, lapkričio 12 d. - Šv. Juozapatą Kuncevičių, kankinį. Šis šventasis, nors gimė Ukrainoje ir gyvenimą kankinio mirtimi baigė būdamas Polocko arkivyskupu, tačiau nemažą gyvenimo dalį gyveno Vilniuje.

Šeštadienį, lapkričio 12 d., mūsų bazilikoje - pal. Jurgio Matulaičio minėjimas - mažieji atlaidai: 11.30 val. - Šv. Rožinis, 12.00 val. - Šv. Mišios.

Ateinantį sekmadienį, lapkričio 13 d., prasideda ir visą savaitę, iki lapkričio 20 d., tęsis didieji kasmetiniai Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, atlaidai Vilniuje. Pagrindinė atlaidų diena lapkričio 13 d.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn