Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 10 09
Paskelbta: 2022-10-08 08:25:45

 

Šis sekmadienis - spalio 9 d. - XXVIII eilinis sekmadienis

Antradienį, spalio 11 d., minėsime J. E. vysk. Juozo Žemaičio MIC, Vilkaviškio vyskupo emerito, pirmąsias mirties metines: Šv. Mišias 12.00 val. aukos J. E. vysk. Rimantas Norvila, Vilkaviškio vyskupas, su kitais Lietuvos vyskupais. Po šv. Mišių - malda prie kapo bei paminklo šventinimas bazilikos šventoriuje.

Trečiadienį, spalio 12 d., mūsų bazilikoje pal. Jurgio Matulaičio minėjimas - mažieji atlaidai: 11.30 val. - Šv. Rožinis, 12.00 val. - Šv. Mišios.

Penktadienį, spalio 14 d., 16.00 val. Pal. Jurgio Matulaičio muziejuje - poezijos skaitymai „Marijos žiedai“: Lietuvių poetų eilės, skirtos Švč. M. Marijai. Eiles skaitys Milda Mažėtytė - Antanauskienė ir Valė Klesevičienė.

Šeštadienį, spalio 15 d., Bažnyčia mini Šv. Jėzaus Teresę (Avilietę), mergelę, Bažnyčios mokytoją.

Tęsiasi SPALIS - Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Džiaugiamės ir dėkojame visiems, kurie ateinate į baziliką kasdien kartu melstis šv. Rožinį ir primename, jog Mūsų bazilikoje šį mėnesį Švč. Mergelės Marijos rožinis kalbamas: šiokiadieniais ir šeštadieniais - 17.30 val.; sekmadieniais - po 8 val. šv. Mišių.

Intencijas šv. Mišioms už mirusiuosius Vėlinių oktavoje nuo ateinančio sekmadienio, spalio 16-os d., sekmadieniais galėsite užrašyti bažnyčioje. Visą spalio mėnesį galite tai padaryti parapijos raštinėje darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

Kviečiame papildyti mūsų bazilikos chorų gretas:
• Sumos choras. (Gieda sekmadieniai 12.00 val. šv. Mišiose);
• „Senjorų“ choras. (Gieda sekmadieniais 8.00 val. šv. Mišiose).
Kreiptis į vargonininkę Akvilę.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn