Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 09 11
Paskelbta: 2022-09-10 08:31:54

 

Šis sekmadienis - rugsėjo 11 d. - XXIV eilinis sekmadienis. Šiluvoje šiandieną pagrindinė atlaidų diena. 12.00 val. galite stebėti tiesioginę Šv. Mišių transliaciją per LRT.

Pirmadienį, rugsėjo 12 d., mūsų bazilikoje pal. Jurgio Matulaičio minėjimas - mažieji atlaidai: 11.30 val. - Šv. Rožinis, 12.00 val. - Šv. Mišios.

Antradienį, rugsėjo 13 d., Bažnyčia mini Šv. Joną Auksaburnį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.

Trečiadienį, rugsėjo 14 d. - Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventė.

Ketvirtadienį, rugsėjo 15 d. - Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios minėjimas.

Penktadienį, rugsėjo 16 d. - Bažnyčia mini Šv. Kornelijų, popiežių ir Kiprijoną, vyskupą, kankinius.

Kviečiame suaugusius (nuo 18 m.) ruoštis sakramentams. Informacija dėl registracijos skelbimų lentoje. Primename, kad besiruošiantieji Santuokai, taip pat norintys tapti Krikšto ar Sutvirtinimo tėvais, privalo būti priėmę Sutvirtinimo sakramentą.

Nesiliaukime ir toliau ištvermingai melsti taikos pasauliui. Bendra malda bazilikoje:
- Šv. Rožinis - kiekvieną šeštadienį, 17.30 val.
- Švč. Sakramento adoracija - kiekvieną sekmadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn