Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 05 08
Paskelbta: 2022-05-06 20:06:39

 

Šis sekmadienis, gegužės 8 d. - IV Velykų sekmadienis - Pasaulinė maldos už pašaukimus diena. Šia proga ypatingai meldžiamės už kunigus ir pašvęstuosius, prašydami naujų pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą, o jaunuoliai kviečiami pažinti pašaukimo kelią:

- Bazilikos viduryje ant stalelio rasite Pal. Jurgio Matulaičio maldą už pašaukimus;
- Gegužės 13-15 d. Kauno kunigų seminarijoje vyks savaitgalis skirtas 16 - 30 m. jaunuoliams, kuriame bus galima susipažinti ir pakalbėti apie pašaukimą ir kunigystę. Daugiau informacijos apie renginį ir registraciją - skelbimų lentoje.

(Šį sekmadienį, 10.30 val. parapijos salėje - Pal. Jurgio Matulaičio draugijos narių Sinodo kelio susitikimas).

Šios savaitės pirmadienio, trečiadienio ir penktadienio bei ateinančios savaitės pirmadienio vakaro šv. Mišiose mūsų parapijos vaikų grupelės priims Pirmąją Šv. Komuniją. Lydėkime malda mūsų jaunuosius parapijiečius ir jų šeimas.

Tęsiasi gegužės mėnuo, skirtas Švč. M. Marijos garbei. Gegužinės pamaldos mūsų bazilikoje - sekmadieniais po 8.00 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais - po vakaro šv. Mišių. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti pamaldose ir šiuo nelengvu laiku pavesti save, savo šeimas, mūsų parapiją, Lietuvą, o ypač Ukrainą ir visą pasaulį mūsų dangiškosios Motinos - Taikos Karalienės - globai.

Ir toliau ištvermingai melskime taikos pasauliui. Bendra malda bazilikoje:
- Šv. Rožinis - kiekvieną šeštadienį, 17.30 val.
- Švč. Sakramento adoracija - kiekvieną sekmadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val.

Ketvirtadienį, gegužės 12 d., mūsų bazilikoje - pal. Jurgio Matulaičio minėjimas - mažieji atlaidai: 11.30 val. - Šv. Rožinis, 12.00 val. - Šv. Mišios.

Šeštadienį, gegužės 14 d. - Šv. Motiejaus, apaštalo, šventė.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn