Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 04 24
Paskelbta: 2022-04-23 08:10:28

 

Šis sekmadienis, balandžio 24 d. - Atvelykis - Dievo Gailestingumo sekmadienis. Ši diena taip pat yra Pasaulinė gyvybės diena. Šiai progai skirtas Marijampolės dekanato Šeimos centro renginys - Jurgio dienos kelias. 12.00 val. Šv. Mišios mūsų bazilikoje. Po jų - žygis į Pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje.
Šį sekmadienį bazilikoje taip pat vieši tradicinis tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Džiūgaukim... Aleliuja“: 15.30 val. Kauno valstybinio choro koncertas.
Daugiau informacijos apie abu renginius ieškokite skelbimų lentoje, parapijos internetiniame puslapyje bei Facebook paskyroje.

Pirmadienį, balandžio 25 d. - Šv. Morkaus, evangelisto, o penktadienį, balandžio 29 d. - Šv. Kotrynos Sienietės, mergelės, Bažnyčios mokytojos, Europos globėjos - šventė.

Ateinantis sekmadienis - gegužės 1 d. - Motinos diena. Kaip įprasta mūsų parapijoje, už gyvas ir mirusias Motinas jūsų intencijomis melsimės visą oktavą (aštuonias dienas iš eilės), pradedant šeštadienio, balandžio 30-osios vakaro šv. Mišiomis ir baigiant kito šeštadienio, gegužės 7-osios, vakaro šv. Mišiomis. Savo intencijas šį ir kitą sekmadienį prieš ir po šv. Mišių galite užrašyti bazilikos gale, o šiokiadieniais - parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 16.00 val.

Gegužinės pamaldos mūsų bazilikoje vyks sekmadieniais po 8.00 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais - po vakaro šv. Mišių. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti pamaldose ir šiuo nelengvu laiku pavesti save, savo šeimas, mūsų parapiją, Lietuvą, o ypač Ukrainą ir visą pasaulį mūsų dangiškosios Motinos - Taikos Karalienės - globai.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn