Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 04 17
Paskelbta: 2022-04-16 12:48:38

 

 

Kristus prisikėlė! – Jis tikrai prisikėlė!

Brangūs tikintieji, sveikinu visus ir meldžiu Prisikėlusiojo Viešpaties palaimos ir džiaugsmo!

Rytoj, antrąją Velykų dieną, Šv. Mišios mūsų bazilikoje - sekmadienio tvarka, t.y. 8.00, 9.30, 11.00, 12.00 ir 18.00 valandomis.

Ateinantis sekmadienis, balandžio 24 d. - Atvelykis - Dievo Gailestingumo sekmadienis. Ši diena taip pat yra Pasaulinė gyvybės diena. Marijampolės dekanato Šeimos centras kviečia į šiai progai skirtą renginį - Jurgio dienos kelią. 12.00 val. Šv. Mišios mūsų bazilikoje. Po jų - žygis į Pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje.
Šią dieną bazilikoje taip pat vieši tradicinis tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Džiūgaukim... Aleliuja“: 15.30 val. Kauno valstybinio choro koncertas.

Daugiau informacijos apie abu renginius ieškokite skelbimų lentoje, parapijos internetiniame puslapyje bei Facebook paskyroje.

 

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn