Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 04 10
Paskelbta: 2022-04-09 08:13:28

 

Šis sekmadienis - balandžio 10 d. KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS. Juo prasideda Didžioji savaitė. Šis sekmadienis - taip pat ir pasaulinė jaunimo diena. Melskimės už jaunus žmones visame pasaulyje ir ypatingai - mūsų aplinkoje.

Antradienį, balandžio 12 d. - mūsų bazilikoje - pal. Jurgio Matulaičio minėjimas - mažieji atlaidai: 11.30 val. - Šv. Rožinis, 12.00 val. - Šv. Mišios.

Trečiadienį, balandžio 13 d. nuo 10.00 val. - prieššventinė talka bazilikoje. Labai laukiame visų, galinčių prisidėti švarinant mūsų šventovę. Reikalingos kiekvienos rankos!

DIDYSIS TRIDIENIS MŪSŲ BAZILIKOJE:

DIDYSIS KETVIRTADIENIS (balandžio 14 d.)
Paskutinės Vakarienės Mišios - 18.00 val.

Šią dieną Vilkaviškio katedroje 12.00 val. - Krizmos Mišios: Vyskupas drauge su kunigais dėkoja už kunigystės įsteigimą ir šventina aliejus, naudojamus sakramentų teikimui.

DIDYSIS PENKTADIENIS (balandžio 15 d.)
Šią dieną privalomas pasninkas ir susilaikymas
Kristaus Kančios pamaldos - 18.00 val.
Kryžiaus Kelias miesto gatvėmis - 20.00 val. (pradžia - Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje).
Tyli malda ir palaiminimas Švč. Sakramentu.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (balandžio 16 d.)
Švč. Sakramento adoracija nuo 5.00 iki 19.00 val.
Atraskite valandėlę pabūti tyloje prieš Viešpatį - atneškite Jam savo rūpesčius, o ypač - kariaujančio pasaulio kančią. Ateikite patys, pakvieskite šeimos narius ir kaimynus. Tegu tylus širdžių šauksmas kyla į Viešpatį, kad Velykos iš tiesų ateitų į mūsų gyvenimus ir į mūsų pasaulį. Kviečiame prie išėjimo iš bazilikos pasižymėti, kuriuo laiku galėtumėte adoruoti, kad vienus maldininkus pakeistų kiti ir maldos grandinė nenutruktų per visą dieną.

VELYKNAKČIO PAMALDOS - 20.00 VAL.
Į pamaldas kviečiame atsinešti žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui

ŠV. VELYKOS MŪSŲ BAZILIKOJE:

SEKMADIENIS (balandžio 17 d.) - KRISTAUS PRISIKĖLIMAS
Ryto Šv. Mišios (Resurekcija) - 8.00 val. taip pat šv. Mišias švęsime 11.00, 12.00 ir 18.00 val.
PIRMADIENIS (balandžio 18 d.) - ANTROJI VELYKŲ DIENA - Šv. Mišios sekmadienio tvarka

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn