Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 04 03
Paskelbta: 2022-04-02 08:11:06

 

Šis sekmadienis - balandžio 3 d. - V Gavėnios sekmadienis. Bažnyčioje tai taip yra maldos už seksualinės prievartos aukas diena.

Artėja Šv. Velykos. Ateinantis sekmadienis - balandžio 10 d. - KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS. Juo prasideda Didžioji savaitė. Nepamirškime, jog svarbiausias pasirengimo šv. Velykoms žingsnis - susitaikymas su Dievu išpažintyje. Kviečiame pasistengti atlikti išpažintį iki Didžiojo Tridienio. Kunigai klausyklose budi prieš ir po kiekvienų šv. Mišių.

MŪSŲ BAZILIKOJE:
- Kryžiaus kelio pamaldos - penktadienį, 17.15 val.
- „Graudūs verksmai“ giedami - sekmadienį po 8.00 val. Šv. Mišių.

BENDRA MALDA UŽ TAIKĄ:
- Šv. Rožinis - kiekvieną šeštadienį, 17.30 val.

- Švč. Sakramento adoracija - kiekvieną sekmadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val.

Ir toliau ištvermingai melskime taikos pasauliui. Maldos ginklai yra galingesni už viską!

Šventosios Šeimos seserys kviečia - balandžio 3 d., 16 val. rinktis Marijampolės Vytauto parke (prie Vytauto paminklo) bendrai Rožinio maldai už taiką.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn