Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 03 27
Paskelbta: 2022-03-26 09:27:22

 

Šis sekmadienis - kovo 27 d. - IV Gavėnios sekmadienis, vadinamas Laetare (Džiaukitės). Gavėnios viduryje Bažnyčia mums primena, kad atgailos ir pasninko tikslas - išlaisvinti širdį ir gyvenimą nuo to, kas veda į nelaisvę ir liūdesį ir atverti ją Jėzui, kuris, mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu nugali nuodėmę, dovanoja laisvę ir veda į tikrąjį džiaugsmą.

Svarbiausias šio širdies išlaisvinimo žingsnis - nuodėmės atsisakymas, t.y. - susitaikymas su Dievu išpažintyje. Neatidėkite jos Gavėnios pabaigai. Kunigai klausyklose budi prieš ir po kiekvienų šv. Mišių.

Gavėnios metu mūsų bazilikoje:
- Kryžiaus kelio pamaldos - kiekvieną penktadienį, 17.15 val.
- „Graudūs verksmai“ giedami - kiekvieną sekmadienį po 8.00 val. Šv. Mišių.

PRAĖJUSĮ PENKTADIENĮ, KOVO 25 D., POPIEŽIUS PAAUKOJO RUSIJĄ IR UKRAINĄ NEKALČIAUSIAI MARIJOS ŠIRDŽIAI. Kad šis paaukojimas neštų vaisius, turime ir toliau ištvermingai melstis už taiką. Maldos ginklai yra galingesni už viską!

BENDRA MALDA ŠIA INTENCIJA BAZILIKOJE:
- Šv. Rožinis - kiekvieną šeštadienį, 17.30 val.
- Švč. Sakramento adoracija - kiekvieną sekmadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val.

Šventosios Šeimos seserys kviečia - kovo 27 d., 16 val. rinktis Marijampolės Vytauto parke (prie Vytauto paminklo) bendrai Rožinio maldai už taiką.

Pirmadienį, kovo 28 d., Lietuvoje meldžiame pripažinimo palaimintuoju Panevėžio vyskupijos kunigui, jaunimo apaštalui, Štuthofo kaliniui Alfonsui Lipniūnui.

KVIEČIAME JUNGTIS Į SINODO KELIĄ MŪSŲ PARAPIJOJE. Artimiausi grupelių susitikimai parapijos salėje:
- Sekmadienį, balandžio 3 d., 13.00 val. Pal. J. Matulaičio draugijos sinodinis dvasinis susitikimas.
- Penktadienį, balandžio 8 d., 17.00 val.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn