Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 03 20
Paskelbta: 2022-03-19 10:32:10

 

Šis sekmadienis - kovo 20 d. - III Gavėnios sekmadienis. Maldoje ypatingai prisiminkime katechumenus - suaugusiuosius, kurie viso pasaulio bažnyčiose ruošiasi priimti Krikšto sakramentą Didįjį Šeštadienį - nes nuo šios dienos jiems prasideda ypatingo pasirengimo laikas.

Tęsiantis Gavėniai prisiminkime, kad svarbiausias pasiruošimo Šv. Velykoms žingsnis - susitaikymas su Dievu išpažintyje. Kviečiame neatidėti jos Gavėnios pabaigai. Kunigai klausyklose budi prieš ir po kiekvienų šv. Mišių.

Gavėnios metu mūsų bazilikoje:
- Kryžiaus kelio pamaldos - kiekvieną penktadienį, 17.15 val.
- „Graudūs verksmai“ giedami - kiekvieną sekmadienį po 8.00 val. Šv. Mišių.

IR TOLIAU IŠTVERMINGAI MELSKIMĖS UŽ KUO GREITESNĘ KARO UKRAINOJE PABAIGĄ IR TAIKOS IŠSAUGOJIMĄ EUROPOJE. Ypatingai prisiminkime pabėgėlius, prisiglaudusius mūsų parapijos teritorijoje, o taip pat silpniausiuosius - moteris, vaikus ir ligonius - kenčiančius karo baisumus Ukrainoje. Maldos ginklais tikrai galime nugalėti!
BENDRA MALDA ŠIA INTENCIJA BAZILIKOJE:
- Šv. Rožinis - kiekvieną šeštadienį, 17.30 val.
- Švč. Sakramento adoracija - kiekvieną sekmadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val.

Šventosios Šeimos seserys kviečia - kovo 20 d., 16 val. rinktis Marijampolės Vytauto parke (prie Vytauto paminklo) bendrai Rožinio maldai už taiką.

Penktadienį, kovo 25 d. - Viešpaties Apreiškimo iškilmė. Papildomose Šv. Mišiose 12.00 val. ypatingai melsimės už Vilkaviškio vyskupijos Marijos Legiono narius ACIES šventės proga.

KVIEČIAME JUNGTIS Į SINODO KELIĄ MŪSŲ PARAPIJOJE. Artimiausi grupelių susitikimai parapijos salėje:
- Pirmadienį, kovo 21 d., 16.00 val.
- Sekmadienį, balandžio 3 d., 13.00 val.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn