Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 03 13
Paskelbta: 2022-03-12 09:55:20

 

Šis sekmadienis - kovo 13 d. - II Gavėnios sekmadienis. Maldoje ypatingai prisiminkime Šv. Tėvą Pranciškų, nes šią dieną yra 9-osios jo išrinkimo popiežiumi metinės.

Gavėnia - rimties ir atgailos laikas ruošiantis Šv. Velykoms. Primename, kad svarbiausias šio pasiruošimo veiksmas - susitaikymas su Dievu išpažintyje. Kviečiame neatidėti jos Gavėnios pabaigai. Kunigai klausyklose budi prieš ir po kiekvienų šv. Mišių.

Gavėnios metu mūsų bazilikoje:
- Kryžiaus kelio pamaldos - kiekvieną penktadienį, 17.15 val.
- „Graudūs verksmai“ giedami - kiekvieną sekmadienį po 8.00 val. Šv. Mišių.

Kiekvieną sekmadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val. kviečiame adoruoti Švč. Sakramentą ir melstis už taiką pasaulyje bei už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.

Lietuvos vyskupai kviečia ir toliau kasdien melstis Rožinio maldą už kuo greitesnę karo Ukrainoje pabaigą ir taikos išsaugojimą Europoje. Maldos ginklais tikrai galime nugalėti! Bendra Rožinio malda šia intencija bazilikoje kiekvieną šeštadienį, 17.30 val.

Šventosios Šeimos seserys kviečia - kovo 13 d., 16 val. (sekmadienis) rinktis Marijampolės Vytauto parke (prie Vytauto paminklo) bendrai Rožinio maldai už taiką.

Šeštadienį, kovo 19 d., - Šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio iškilmė. Šv. Mišios šią iškilmės dieną aukojamos: 7.30 - 8.00 - 9.00 ir 18.00 val.

KVIEČIAME JUNGTIS Į SINODO KELIĄ MŪSŲ PARAPIJOJE. Artimiausi grupelių susitikimai parapijos salėje:
- Penktadienį, kovo 18 d., 17.00 val.
- Pirmadienį, kovo 21 d., 16.00 val.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn