Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 03 06
Paskelbta: 2022-03-05 08:20:22

 

Šis sekmadienis - kovo 6 d. - I Gavėnios sekmadienis. Taip pat - maldos už lietuvius pasaulyje diena. Maldoje ypatingai prisiminkime po pasaulį išsibarsčiusius mūsų tautiečius, ypač savo šeimų narius ir pažįstamus.

Prasidėjo Gavėnia - rimties ir atgailos laikas ruošiantis Šv. Velykoms. Svarbiausias šio pasiruošimo veiksmas - susitaikymas su Dievu išpažintyje. Kviečiame neatidėti jos Gavėnios pabaigai. Kunigai klausyklose budi prieš ir po kiekvienų šv. Mišių.

Gavėnios metu mūsų bazilikoje:
     - Kryžiaus kelio pamaldos - kiekvieną penktadienį, 17.15 val.
     - „Graudūs verksmai“ giedami - kiekvieną sekmadienį po 8.00 val. Šv. Mišių.

Primename, kad mūsų bazilikoje kiekvieną sekmadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val. Šv. Mišių vyksta Švč. Sakramento adoracija už taiką pasaulyje bei už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.

Lietuvos vyskupai kviečia ir toliau kasdien melstis Rožinio maldą už kuo greitesnį taikos atkūrimą Ukrainoje ir taikos išsaugojimą Europoje.

PENKTADIENĮ, KOVO 11 D. - LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA:
     - Šv. Mišiose 12.00 val. - Dėkosime Dievui už laisvės dovaną ir melsimės už Ukrainą bei taikos išsaugojimą Europoje ir pasaulyje. Giedos kamerinis Č. Sasnausko choras.
     - Švč. Sakramento adoracija nuo 10.00 iki 11.30 ir nuo 13.00 iki 17.00 val., jungiantis į adoracijos grandinę Lietuvoje, meldžiant taikos Ukrainai ir Europai, taip pat už Bažnyčią, keliaujančią Sinodo keliu, bei pašaukimus. Stokime į maldos kovą! Šiuo metu tai be galo svarbu!

Šeštadienį, kovo 12 d., mūsų bazilikoje - pal. Jurgio Matulaičio minėjimas - mažieji atlaidai: 11.30 val. - Šv. Rožinis, 12.00 val. - Šv. Mišios.

KVIEČIAME JUNGTIS Į SINODO KELIĄ MŪSŲ PARAPIJOJE. Artimiausi grupelių susitikimai parapijos salėje:
- Sekmadienį, kovo 6 d. 10.30 val.
- Pirmadienį, kovo 7 d., 16.00 val.
- Penktadienį, kovo 18 d., 17.00 val.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn