Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 02 27
Paskelbta: 2022-02-26 09:35:43

 

Šis sekmadienis - vasario 27 d. - VIII Eilinis sekmadienis. Nuo šio sekmadienio mūsų bazilikoje pradedame kassavaitinę Švč. Sakramento adoraciją už taiką pasaulyje bei už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą. Adoracija vyks kiekvieną sekmadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val. Šv. Mišių.

Trečiadienį, kovo 2 d. - Pelenų dieną - Popiežius Pranciškus paskelbė maldos ir pasninko už Ukrainą diena. Šią dieną, kuria prasideda Gavėnia, privalomas pasninkas: t. y. ne tik susilaikoma nuo mėsiškų valgių, bet ir ribojamas maisto kiekis, sočiai pavalgant tik kartą per dieną. Pamaldų metu tikinčiųjų galvos barstomos pašventintais pelenais atgailos ženklan.

Lietuvos vyskupai kviečia ir toliau kasdien melstis Rožinio maldą už kuo greitesnį taikos atkūrimą Ukrainoje ir taikos išsaugojimą Europoje.

Šio sekmadienio rinkliava bus skiriama itin sunkioje padėtyje atsidūrusiai Ukrainai.

Gavėnia - septynių savaičių pasirengimo laikotarpis prieš Šv. Velykas yra rimties ir atgailos laikas. Todėl per visą gavėnią dera susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, skirti daugiau laiko maldai ir apmąstymui. Svarbiausias atgailos, t.y. susitaikinimo su Dievu, žingsnis - išpažintis. Kviečiame neatidėti jos Gavėnios pabaigai. Kunigai klausyklose budi prieš ir po kiekvienų šv. Mišių.

- Kryžiaus kelio pamaldos - kiekvieną Gavėnios penktadienį, 17.15 val.
- „Graudūs verksmai“ giedami - kiekvieną Gavėnios sekmadienį po 8.00 val. Šv. Mišių.

Penktadienį, kovo 4 d. - Šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, iškilmės.

Šios savaitės penktadienis ir šeštadienis - pirmieji mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį ir Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis 18.00 val.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn