Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 01 30
Paskelbta: 2022-01-29 09:43:13

 

Šis sekmadienis - sausio 30 d. IV Eilinis sekmadienis.

Šią savaitę Bažnyčia mini:
• Pirmadienį, sausio 31 d. - Šv. Joną Boską, kunigą;
• Ketvirtadienį, vasario 3 d. - Šv. Blažiejų, vyskupą, kankinį;
• Šeštadienį, vasario 5 d. - Šv. Agotą, mergelę, kankinę. Pagal seną paprotį, šią dieną bus laiminama duona ir vanduo.

Trečiadienį, vasario 2 d. - Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventė. Ši diena - Pasaulinė Pašvęstojo gyvenimo diena, skirta ypatingai melstis už vienuolius, vienuoles, taip pat pasauliečių institutų narius, bei prašyti naujų pašaukimų. Mūsų bazilikoje papildomos šv. Mišios 12.00 val., o prieš jas, 11.15 val. - Švč. Sakramento adoracija. Šiose pamaldose dalyvaus Vilkaviškio vyskupijoje gyvenantys ir tarnaujantys pašvęstieji, susirenkantys melstis ir švęsti drauge su savo vyskupu.

Šios savaitės penktadienis ir šeštadienis - pirmieji mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį ir į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis - 18.00 val.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, darbu ir malda prisidėjusiems rengiant praeitą ketvirtadienį įvykusį Pal. Jurgio Matulaičio gimimo dangui minėjimą - vieną iš didžiųjų metinių įvykių mūsų bazilikoje.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn