Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 01 02
Paskelbta: 2022-01-01 09:56:02

 

Šis sekmadienis - sausio 2 d. - II Sekmadienis po Kalėdų ir pirmasis naujaisiais metais.

Žvelgiant praėjusius metus ir žengiant į naujuosius, nuoširdžiai dėkojame jums visiems:
     - už maldos bendrystę kiekvieno sekmadienio, o dažnai ir šiokiadienio šv. Mišiose: ir toliau melskimės kartu, užtardami vieni kitus ir tuos, kurie mums brangūs;
     - už įsitraukimą į parapijos gyvenimą: ypatingai tiems, kurie įvairiais būdais tarnavo bendruomenei, o advento metu skyrė daug laiko ir jėgų kalėdaičių paruošimo ir dalinimo tarnystei. Kviečiame visus, galinčius ateityje skirti laiko tarnystėms, paskambinti į parapijos raštinę ar parašyti el. paštu. Lapeliai su parapijos raštinės kontaktais - bažnyčios gale, greta sekmadienio Mišių lapelių;
     - už aukas, kuriomis išlaikote savo maldos namus: jūsų jaudinančio dosnumo dėka praėjusiais metais ne vien padengtos einamosios išlaidos, bet atlikta ir daug darbų bazilikoje, pavyzdžiui: įrengtas altorių apšvietimas, sutvarkyta interneto prieiga radijo transliacijoms, pakeisti kilimai, pasiūtos visų liturginių spalvų altordengtės, įgyta būtinų liturginių reikmenų.

Teatlygina jums Viešpats!

Ketvirtadienis, sausio 6 d. - Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmė. Papildomos Šv. Mišios bazilikoje - 12.00 val. Kaip įprasta, bus laiminama kreida, kuria dera pažymėti savo namų ar buto duris, taip liudijant aplinkai, kad esame krikščionys.

Penktadienis, sausio 7 d. - pirmasis mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis - 18.00 val.

Ateinantis sekmadienis, sausio 9 d. - Kristaus Krikšto šventė. Ja baigsis liturginis Kalėdų laikas. Sausio 9 dieną 10.30 val. palaimintojo J. Matulaičio draugijos nariai kviečiami į parapijos salę - dvasiniam susitikimui.

Nepamirškite pasiimti Šv. Mišių lapelių bei parnešti juos kitiems.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn