Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 11 28
Paskelbta: 2021-11-27 10:03:04

 

Šis sekmadienis - lapkričio 28 d. - pirmasis Advento sekmadienis. Adventas yra maldingo laukimo metas: laukiame Kritaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje ir ruošiamės Kalėdų iškilmei, kuria minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas - gimimas žmogumi. Svarbiausias šio laukimo veiksmas - susitaikinimas su Dievu Išpažintyje. Kunigai klausyklose budi kasdien prieš kiekvienas šv. Mišias.

Kiekvieną Advento sekmadienį 7.30 val. bazilikoje giedosime Švč. M. Marijos valandas, o 8.00 val. - Rarotų Šv. Mišios. Bažnyčia kviečia Adventą išgyventi kaip pasninko ir dalinimosi su vargstančiaisiais laiką. Mūsų vyskupija Advento pasninko vaisius ragina skirti ypatingam tikslui - aukoti Libano krikščionims, kurie išgyvena sunkų laiką. Speciali aukų dėžutė šeštadienių vakarais ir sekmadieniais - bažnyčios priešakyje, o daugiau informacijos - skelbimų lentoje.

Kalėdaičius Advento šeštadienių vakarais ir sekmadieniais galite įsigyti bazilikoje prieš ir po Šv. Mišių, o darbo dienomis - parapijos raštinėje. Ten pat rasite ir Caritas akcijos „Gerumas mus vienija“ aukų dėželę ir žvakeles bei stalo kalendorius su pal. Jurgio Matulaičio mintimi kiekvienai metų dienai - puikią Kalėdinę dovaną.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, atliekantiems Kalėdaičių paruošimo ir dalijimo tarnystę. Teatlygina Jums Viešpats! Kviečiame visus, galinčius ateityje skirti laiko šiai ar kitoms panašioms tarnystėms, paskambinti į parapijos raštinę ar parašyti el. paštu. Lapeliai su parapijos raštinės kontaktais - bažnyčios gale, greta sekmadienio Mišių lapelių.

Nepamirškite pasiimti Šv. Mišių lapelių sau ir parnešti kitiems. Juose esantys Šv. Rašto skaitiniai padės prasmingiau išgyventi Advento laiką.

Antradienį, lapkričio 30 d., Bažnyčia švenčia Šv. Andriejaus, apaštalo, šventę.

Penktadienį, gruodžio 3 d. - Šv. Pranciškaus Ksavero liturginis minėjimas.

Šios savaitės penktadienis ir šeštadienis - pirmieji mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį ir į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis - 18.00 val.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn