Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 11 14
Paskelbta: 2021-11-13 08:23:53

 

Šis sekmadienis - lapkričio 14 d. - XXXIII eilinis sekmadienis - Pasaulinė vargstančiųjų diena. Šia proga prasideda ir kasmetinė Caritas žvakučių akcija „Gerumas mus vienija“, kuri vyks iki pat Kalėdų. Jos metu visi geros valios žmonės kviečiami prisidėti prie pagalbos vargstantiems pinigine auka ir už tai gauti dovanų Caritas dirbtuvėse pagamintą žvakelę. Akcijos aukų dėželę ir žvakeles nuo šio pirmadienio darbo dienomis rasite parapijos raštinėje, o prasidėjus Adventui - sekmadieniais bazilikoje. Jūsų aukos bus skirtos Caritas vykdomiems projektams.

Šį sekmadienį prasideda ir visą savaitę tęsis didieji kasmetiniai Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, atlaidai Vilniuje. Pagrindinė atlaidų diena - lapkričio 21 d.

Marijampolės Vysk. Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio skyrius organizuoja maldingą kelionę į Aušros Vartų atlaidus šeštadienį, lapkričio 20 d. Daugiau informacijos dėl kelionės ir registracijos - skelbimų lentoje.

Antradienis, lapkričio 16 d. - Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, iškilmė.

Šią savaitę Bažnyčia taip pat mini:
Trečiadienį, lapkričio 17 d. - Šv. Elžbietą Vengrę, vienuolę;
Šeštadienį, lapkričio 20 d. - Šv. Rapolą Kalinauską, vienuolį. Šis šventasis gimė Vilniuje, per 1863 m. sukilimą Lietuvoje buvo vienas iš jo vadų. Vilniuje suimtas ir nuteistas, 10 metų praleido katorgoje. Grįžęs įstojo į Karmelitų vienuoliją, tapo kunigu, vėliau - vienuolyno vyresniuoju Vadovicuose, Lenkijoje, kur ir mirė.

Ateinantis sekmadienis - lapkričio 21 d. - paskutinis šių liturginių metų sekmadienis - Kristaus, Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus), iškilmė.

Kviečiame nepamiršti naudotis sekmadienio Mišių lapeliais, kuriuos kiekvieną sekmadienį galite rasti ant stalelio bazilikos viduryje. Juose - Šv. Rašto skaitiniai, jų komentarai, maldos intencijos. Pasiimkite sau ir parneškite artimiesiems.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn