Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 11 07
Paskelbta: 2021-11-06 10:44:06

 

Šis sekmadienis - lapkričio 7 d. - XXXII eilinis sekmadienis.

Pirmadienį, lapkričio 8 d. - baigiasi Vėlinių oktava. Dėkojame visiems, kurie meldėtės už savo mirusiuosius šv. Mišiose, taip pat jungėtės šv. Rožinio giedojime oktavos vakarais.

Antradienį, lapkričio 9 d., Bažnyčia švenčia Laterano bazilikos pašventinimo šventę. Šv. Jono bazilika, esanti Romoje ant Laterano kalvos, yra visų Romos miesto ir pasaulio bažnyčių motina bei galva ir Popiežiaus, kaip Romos vyskupo, katedra.

Šią savaitę Bažnyčia taip pat mini:
Trečiadienį, lapkričio 10 d. - Šv. Leoną Didįjį, popiežių, Bažnyčios mokytoją;
Ketvirtadienį, lapkričio 11 d. - Šv. Martyną Turietį, vyskupą;
Penktadienį, lapkričio 12 d. - Šv. Juozapatą Kuncevičių, kankinį. Šis šventasis, nors gimė Ukrainoje ir gyvenimą kankinio mirtimi baigė būdamas Polocko arkivyskupu, tačiau nemažą gyvenimo dalį gyveno Vilniuje.

Penktadienį, lapkričio 12 d., mūsų bazilikoje - pal. Jurgio Matulaičio minėjimas - mažieji atlaidai: 11.30 val. - Šv. Rožinis, 12.00 val. - Šv. Mišios.

Ateinantį sekmadienį, lapkričio 14 d., prasideda ir visą savaitę, iki lapkričio 21 d., tęsis didieji kasmetiniai Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, atlaidai Vilniuje. Pagrindinė atlaidų diena lapkričio 21 d.

Marijampolės Vysk. M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio skyrius organizuoja maldingą kelionę į Aušros Vartų atlaidus šeštadienį, lapkričio 20 d. Daugiau informacijos dėl kelionės ir registracijos skelbimų lentoje.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn