Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 10 10
Paskelbta: 2021-10-09 12:29:04

 

Šis sekmadienis - spalio 10 d. - XXVIII eilinis sekmadienis. Šią dieną Bažnyčia Lietuvoje mini Tarptautinę organų donorystės dieną. Maldoje prisiminkime visus organų donorus, ligonius, kuriems šie organai buvo persodinti, operacijas atliekančius gydytojus bei donorų ir ligonių artimuosius.

Penktadienį, spalio 15 d., Bažnyčia mini Šv. Jėzaus Teresę (Avilietę), mergelę, Bažnyčios mokytoją.

Tęsiasi spalis - Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Primename, jog Mūsų bazilikoje Švč. Mergelės Marijos rožinis kalbamas: šiokiadieniais ir šeštadieniais - 17.30 val.; sekmadieniais - po 8 val. šv. Mišių.

Intencijas šv. Mišioms už mirusiuosius Vėlinių oktavoje nuo ateinančio sekmadienio, spalio 17-os d., sekmadieniais galėsite užrašyti prie išėjimo iš bažnyčios. Visą spalio mėnesį galite tai padaryti parapijos raštinėje darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

Spalis - Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Mūsų bazilikoje Rožinį meldžiamės: šiokiadieniais ir šeštadieniais - 17.30 val.; sekmadieniais - po 8 val. šv. Mišių. Visuotiniai atlaidai suteikiami tikinčiajam, kuris bažnyčioje, koplyčioje, šeimoje, vienuolijos bendruomenėje ar kitur drauge su kitais pamaldžiai kalba Rožinį. Spalis - Misijų mėnuo - melskimės už misijas ir juose besidarbuojančius.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn