Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 09 19
Paskelbta: 2021-09-18 10:10:04

 

Šis sekmadienis – rugsėjo 19 d. – XXV eilinis sekmadienis.

Pirmadienį, rugsėjo 20 d., Bažnyčia mini Šv. Andriejų Kim Taegoną, kunigą, ir kitus Korėjos kankinius.

Antradienį, rugsėjo 21 d. – Šv. Mato, apaštalo ir Evangelisto, šventė.

Ketvirtadienį, rugsėjo 23 d., Bažnyčia mini Šv. Pijų Pietrelčinietį, kunigą.

Penktadienį, rugsėjo 24 d., mūsų Bazilikoje po vakaro šv. Mišių, 19.00 val., renginys iš ciklo „Europos paveldo dienos“: Pažintinė paskaita: Pal. J. Matulaičio altoriaus restauravimas. Ikonografiniai aspektai (restauratorius p. Stanislovas Stanionis) ir Marijampolės Šv. Ark. Mykolo bazilika - pal. Jurgio Matulaičio šventovė (ses. Viktorija Plečkaitytė MVS).

Atėjus rudeniui, mūsų parapijoje prasideda vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų rengimas sakramentams:

* 10-11 m. VAIKUS kviečiame ruoštis I-ajai Šv. Komunijai. Lauksime tėvelių susirinkimuose ir registracijoje parapijos salėje:
          - „Ryto“ ir Jono Totoraičio mokyklose besimokančių vaikų tėvų - rugsėjo 28 d., antradienį, 17.30 val.,
          - Marijonų, „Smalsučio“ ir Šv. Cecilijos mokyklose besimokančių vaikų tėvų – rugsėjo 29 d., trečiadienį, 17.30 val.
            Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

* JAUNIMĄ nuo 14 metų kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. Registracija vyks rugsėjo 28-30 dienomis Šv. Šeimos vienuolijos seserų namuose (Alyvų g. 9), nuo 14 iki 18 val.

* SUAUGUSIŲJŲ pasiruošimas - Krikšto, Atgailos, Eucharistijos ar Sutvirtinimo sakramentams - registruotis - Daugiau informacijos skelbimų lentoje arba mūsų parapijos Facebook puslapyje.

Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 26 d., tituliniai Šv. Vincento Pauliečio atlaidai mūsų kaimyninėje Šv. Vincento Pauliečio parapijoje. Pagrindinės Šv. Mišios 11.30 val.

Mūsų Bazilikos titulinius Šv. Ark. Mykolo atlaidus švęsime už dviejų savaičių, spalio 3 d.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn