Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 08 29
Paskelbta: 2021-08-28 09:33:21

 

Šis sekmadienis – rugpjūčio 29 d. – XXII eilinis sekmadienis

PRIMENAME, KAD MŪSŲ BAZILIKOJE KEIČIASI ŠV. MIŠIŲ TVARKA:

• šeštadieniais nebebus 11.00 val. šv. Mišių;
• pirmąjį mėnesio penktadienį, rugsėjo 3 d., ir pirmąjį mėnesio šeštadienį, rugsėjo 4 d., į Švč. Jėzaus Širdį ir į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis jau melsimės nauju laiku - 18.00 val. sudėtinėse Šv. Mišiose.

Trečiadienis - rugsėjo 1-oji - mokslo metų pradžia. 10.00 val. šv. Mišiose mūsų bazilikoje melsis Marijonų gimnazijos bendruomenė, o 12.00 val. šv. Mišiose melsime Dievo palaimos ir Šv. Dvasios vedimo visų parapijos mokyklų mokytojams ir dėstytojams, moksleiviams ir studentams bei jų šeimoms.

Rugsėjo 1-ąją Trakuose prasideda Dievo Motinos Lietuvos Globėjos atlaidai, kurie tęsiasi iki rugsėjo 8 d. Pagrindinė atlaidų dieną – rugsėjo 5 d.

Penktadienį, rugsėjo 3 d., Bažnyčia mini Šv. Grigalių Didįjį, popiežių, Bažnyčios mokytoją.

Brangieji tikintieji, parašome savo maldose prisiminti J. E. Vyskupą Juozą Žemaitį, kuris rugpjūčio 30 d., pirmadienį minės 95 metų sukaktį. Prašykime jam ramybės, kuri nužengia iš Dievo ir šiuo metu jam sergančiam - sielos, bei kūno sveikatos. Nuoširdžiai dėkojame.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn