Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 08 15
Paskelbta: 2021-08-14 08:45:18

 

Šis sekmadienis – rugpjūčio 15 d. - Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė (Žolinė). Po kiekvienų šv. Mišių bus laiminami jūsų atsinešti žolynai. Po Sumos – Eucharistinė procesija.

Žolinės vakaro Šv. Mišiose 18.00 val. melsimės už visus Pal. Jurgio atlaidų geradarius ir rėmėjus: dėkosime už jų dosnumą, melsime, kad Viešpats atlygintų jiems savo malone ir prašysime Jo globos ir palaimos jiems patiems, jų šeimos, artimiesiems ir bendradarbiams.

Vakar, rugpjūčio 14 d., prasidėjo Didieji Žolinės atlaidai Krekenavos ir Pivašiūnų šventovėse ir tęsis visą savaitę, iki rugpjūčio 22 d.

Šią savaitę Bažnyčia mini:
- penktadienį, rugpjūčio 20 d., - Šv. Bernardą, abatą, Bažnyčios mokytoją;
- šeštadienį, rugpjūčio 21 d., - Šv. Pijų X, popiežių.

Pirmadienį, rugpjūčio 16 d., mūsų bazilikoje 12.00 val. tradicinės šv. Mišios Į Aušros Vartų Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

Nuo rugsėjo mėnesio mūsų bazilikoje keisis Šv. Mišių tvarka: šeštadieniais nebebus 11 val. šv. Mišių, o pirmaisiais mėnesio penktadieniais ir šeštadieniais šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį ir į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis melsimės 18.00 val. sudėtinėse Šv. Mišiose.

Nuoširdžiai dėkojame vainikų pynėjoms ir visiems, prisidėjusiems prie bazilikos paruošimo šiandienos iškilmei, taip pat procesijos dalyviams.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn