Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 08 01
Paskelbta: 2021-07-31 08:15:41

 

Šis sekmadienis – XVIII eilinis sekmadienis. Mūsų bazilikoje prasideda tradicinė Grigališkojo choralo savaitė Marijampolė 2021. Visą savaitę, išskyrus trečiadienį, rugpjūčio 4 d. ir penktadienį, rugpjūčio  6 d., 12.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios. 7.00 ir 17.00 valandomis Savaitės dalyviai giedos Valandų liturgijos Rytmetinę ir Vakarinę. Rugpjūčio 7 d., šeštadienį, 19.00 val. bazilikoje tradicinis vargonų ir choralo muzikos koncertas.

Pirmadienį, rugpjūčio 2 d., įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus. Tam reikia būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją, aplankyti bažnyčią ir ten pamaldžiai sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą. Šią dieną Bažnyčia mini Šv. Pranciškaus atstatytos bažnyčios, skirtos Švč. Mergelei Marijai, Angelų Karalienei, populiariai vadintos Porciunkule, pašventinimą.

Trečiadienį, rugpjūčio 4 d. – Šv. Jono Marijos Vianėjaus, kunigo, garsiojo Arso klebono, minėjimas.

Penktadienį, rugpjūčio 6 d. – Kristaus Atsimainymo šventė.

Šios savaitės penktadienis ir šeštadienis – pirmieji mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį ir į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis - 10.00 val.

Kviečiame nepamiršti ir toliau naudotis sekmadienio Mišių lapeliais, kuriuos visuomet galite rasti prie išėjimo iš bazilikos. Juose – Šv. Rašto skaitiniai, jų komentarai, maldos intencijos. Pasiimkite sau ir parneškite artimiesiems. 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn