Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 07 25
Paskelbta: 2021-07-24 10:43:43

 

Šis sekmadienis – XVII eilinis sekmadienis. Kryžių Kalno šventovėje vyksta tradiciniai kasmetiniai atlaidai

Šią savaitę Bažnyčia mini:
- pirmadienį, liepos 26 d. – Šv. Joakimą ir Oną, Švč. Mergelės Marijos tėvus
- ketvirtadienį, liepos 29 d. – Šv. Mortą, Evangelijoje minimą Marijos ir Lozoriaus seserį
- šeštadienį, liepos 31 d. – Šv. Ignacą Lojolą, kunigą, Jėzaus Draugijos (kitaip – Jėzuitų vienuolijos) įkūrėją

Ateinantį sekmadienį, rugpjūčio 1 d. vakare prasidės tradicinė Grigališkojo choralo savaitė Marijampolė 2021. Visą savaitę, išskyrus trečiadienį, rugpjūčio 4 d., mūsų bazilikoje 12.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios. 7.00 ir 17.00 valandomis savaitės dalyviai giedos Valandų liturgijos Rytmetinę ir Vakarinę. Liepos 7 d., šeštadienį, 19.00 val. bazilikoje tradicinis vargonų ir choralo muzikos koncertas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, darbu, malda ar auka prisidėjusiems prie pasiruošimo Pal. Jurgio Matulaičio atlaidams ir tarnavusiems atlaiduose: kunigams ir seminaristams, parapijos darbuotojams, parapijiečiams talkininkams ir iš kitur atvykusiems savanoriams, Pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariams, choristams ir chorų vadovams, rėmėjams, dovanojusiems maistą agapei ir jį gaminusiems, ir visiems, kurių darbščios rankos ir dosnios širdys kūrė šią maldos ir Dievo malonės savaitę Pal. Jurgio artumoje šimtams maldininkų ir piligrimų.

Kviečiame nepamiršti ir toliau naudotis sekmadienio Mišių lapeliais, kuriuos visuomet galite rasti prie išėjimo iš bazilikos. Juose – Šv. Rašto skaitiniai, jų komentarai, maldos intencijos. Pasiimkite sau ir parneškite artimiesiems.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn